งานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ทั่วประเทศ มีความยินดีร่วมจัดงานประจำปี การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 โดยจะดำเนินการที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ขอเชิญนักเรียนตาบอด บุคคลตาบอดทั่วไป คนตาดีที่อ่านอักษรเบรลล์ได้ เข้าแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ และขอเชิญบุคลากรในวงการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน
สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tab.or.th/bc

กำหนดการประกวด

กำหนดการการประกวด การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ

กำหนดการการประกวด การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ

กำหนดการการประกวด การอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน


การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ

การประกวดระดับชาติจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดยมีการแข่งขันหลายประเภท ทั้งการอ่านระดับบุคคล การอ่านระดับคณะบุคคล และการอ่านของคนที่มีการเห็น นอกจากนั้นยังมีการแข่งเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรหัสคณิตศาสตร์

ปีนี้ เราได้เปลี่ยนแปลงการแข่งเขียนสำหรับคนตาบอดทั้ง หก ประเภท โดย แต่ละวิชา (ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) ผู้แข่งขันจะได้ยิน สิบ คำ หรือ สิบ โจทย์คณิตศาสตร์ และให้เวลาเขียนแต่ละข้อ สิบ วินาที ให้เขียนภาษาไทย ระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง และคณิตศาสตร์ระบบ Nemeth ให้ผู้แข่งขันใช้สเลทแบบสี่แถวเท่านั้น ให้นำสเลทของท่านมาใช้ในการแข่งขัน

ฟังตัวอย่างกติกา การประกวดการเขียน

ส่วนบุคคลที่มีการเห็น ที่เข้าแข่งขันการพิมพ์อักษรเบรลล์ การแข่งขันยังเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะพิมพ์จากข้อความปกติ ระดับการพิมพ์เป้นอักษรเบรลล์ ประกอบด้วย ภาษาไทยระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับสอง (มีตัวย่อ) และคณิตศาสตร์ระบบNemeth โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ Perkins Brailler ในการพิมพ์ ให้นำเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ของท่านเองมาใช้ในการแข่งขัน

รายการประเภทการแข่งขันและรูปแบบอักษรเบรลล์ที่จะต้องอ่านหรือเขียนทั้งหมด


การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน

การแข่งอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน จะเริ่มเช้าวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 และดำเนินการต่อเนื่องประมาณ 2 วัน จนกระทั่งมีผู้ชนะการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องอ่านหนังสือเบรลล์โดยการอ่านออกเสียง และมีเวลาหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3 ชั่วโมง สำหรับผู้แข่งขันคนไทยเท่านั้น


การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ

การแข่งขันการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับนานาชาติจัดขึ้นเช้าวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 บุคคลตาบอดที่มีความสามารถอ่านภาษาอังกฤษที่สนใจทั้งในประเทศไทย ประเทศภูมิภาคอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ มีการแข่ง 2 ระดับ ระดับที่ 1 อายุ ต่ำกว่า 25 ปี และ ระดับที่ 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป


การประกวดการเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ

ผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับฟังคำที่จะต้องเบรลล์จำนวน 10 คำ โดยมี เวลา สิบ วินาที ให้เขียนระหว่างคำ ผู้แข่งขันต้องเขียนคำเหล่านั้นด้วยสเลทแบบ 4 แถว โดยเขียนภาษาอังกฤษระดับ 1 แบบไม่มีตัวย่อ


การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์นานาชาติ

ผู้แข่งขันต้องอ่านอักษรเบรลล์ต่อหน้ากรรมการตัดสินโดยอ่านบทความอักษรเบรลล์ ในเวลา 3 นาที โดยสามารถเลือกรูปแบบอักษรเบรลล์ระดับ 1 (ไม่มีตัวย่อ) หรือระดับ 2 (แบบมีตัวย่อ) ก็ได้ ทั้งนี้ อักษรเบรลล์จะใช้การย่อตามมาตรฐานของ Unified English Braille (UEB)


ติดต่อผู้ประสานงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ดร.วีระแมน นิยมพล ผู้ประสานงานการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ จากวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ wiraman.niy@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ 02-889-5315 ต่อ 1245

มือถือ 089-200-2203

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา