ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤศจิกายน 2562                                                                                                                                           English Version

ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดารับมอบรางวัลพันธมิตรและเข้าร่วมงาน
UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Future


ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดารับมอบรางวัลพันธมิตรและเข้าร่วมงาน UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นผู้แทนรับรางวัลในฐานะพันธมิตรของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ "ภาคีสนับสนุนศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนที่มีความพิการ" และเข้าร่วมงาน UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Future ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 48 ปีของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา และครบรอบ 50 ปีของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติทั่วโลก ซึ่งกล่าวต้อนรับโดย Ms. Marcela Suazo ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และเปิดงานโดย นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวและเนื้อหาโดย : ชลิตา ไร่เหนือ หน่วยวิเทศสัมพันธ์