ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนธันวาคม 2562                                                                                                                     English Version

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Masayuki Nishida
นักวิจัยจาก Japan College of Social Work in Tokyo


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Masayuki Nishida นักวิจัยจาก Japan College of Social Work in Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ในการมาเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ภาษามือในประเทศไทย การพัฒนาหนังสือและการศึกษาเกี่ยวกับภาษามือไทย ซึ่ง Dr. Nishida ได้ร่วมดำเนินงานวิจัยกับ Professor Kurumi Saito ในหัวข้อ "Disaster Management on the Deaf in Asian Countries" โดยคณบดีและคณะผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่นักวิจัยดังกล่าว เพื่อการพัฒนาการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศเอเชียต่อไป

เนื้อหา/ ข่าว โดย : ชลิตา ไร่เหนือ หน่วยวิเทศสัมพันธ์