ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ดร.สุวัฒน์ หน่วยโสตทัศนศึกษา