ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน2563

รองคณบดี วิทยาลัยราชสุดา เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์​ทำความสะอาดมือ
จากบริษัท​นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด


เมื่อวันที่​ 24​ เมษายน​ 2563​ บริษัท​ นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด​ ได้นำผลิตภัณฑ์​นาริญา​ เฮอร์เบิล​ วอเตอร์เลส แฮนด์ เจล (เจลแอลกอฮอล์​ทำความสะอาดมือ)​ จำนวน​ 80​ หลอด​ มามอบให้กับวิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ โดยมีผู้แทนจากบริษัท​นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์​ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายชยพัทธ์ สมรูป หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดาในการรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูลโดย : วรรณรัตน์
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ