ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (1 ปี)
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding

ข่าวกิจกรรม

ภาพ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดผัสสะให้กว้าง เพื่อร่วมทางสายพิเศษเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดผัสสะให้กว้าง เพื่อร่วมทางสายพิเศษเมื่อที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาร่วมกับภาคีเครือข่ายก้าวไปด้วยกัน สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดผัสสะให้กว้าง เพื่อร่วมทางสายพิเศษ" รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม   โยคะหัวเราะเมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดกิจกรรม "โยคะหัวเราะ" เป็นการสอนและสาธิตวิธีการจัดการความเครียดเพื่อให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ ส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้นและมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ นักศึกษาภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานบริการวิชาการ หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณณหทัย ปรุงเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลััยราชสุดา ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2020 : Run For Fundเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2020 : Run For Fund" โดยได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ​ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​มหิดล​ เป็นประธานในพิธีเปิด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย​และผู้บริหาร​จากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมงานและร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง ณ​ บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอล​ 1​ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2563

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา