ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • งานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  • งานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มเซ็นทรัล

  • Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  • Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

136th AUN-QA Assessment at Programme Level


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยังประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (1 ปี)
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding

ข่าวกิจกรรม

ภาพ ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หัวข้อการใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ​ใช้​ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา โดย หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ หัวหน้าหอสมุดกลาง เป็นวิทยากร และ คุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี สถาบันโภชนาการเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานและร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ ​เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้​พิการ​ทางการ​ได้ยิน​เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563​ แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้​พิการ​ทางการ​ได้ยิน​ โดยมี ครูรัตนาภรณ์​ ศรีอร่าม​มณี พร้อมกับกลุ่มจิตอาสาจากมูลนิธิ MOA Thailand​ บรรยายและสาธิต​การจัดดอกไม้ ให้แก่อาจารย์​ ครูผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่ผู้พิการทางการได้ยิน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หน่วยการดูแลสุขภาพเด็กและกุมารเวชศาสตร์สังคม เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนานาชาติ เรื่อง Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutanเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 10 คน และได้กล่าวปิดการอบรม โดย Mr.Karma Norbu ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศภูฏาน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ทีมวิทยากรและบุคลากรของวิทยาลัยราชสุดาที่ให้การต้อนรับและจัดการอบรม รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2563

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา