ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 1 อัตรา
ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ ๑๓ กันยายน 2562 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด