ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตฯ จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด