ข่าว / กิจกรรม

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการเเทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ เป็นประธานในพิธี ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี

ภาพ พิธีเปิด   จัดแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ นักศึกษาหูหนวก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการเเทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ นักศึกษาหูหนวก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ

ภาพ กิจกรรมอบรมภาษามือไทยเพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับคนหูหนวกและกิจกรรมอบรมภาษามือไทยเบื้องต้น

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด "กิจกรรมอบรมภาษามือไทย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566

          ประกาศ / ข่าวสารอื่นๆ

ภาพที่ส่งลิ้งค์ไปยัง ข้อมูล นโยบาย No Gift Policy
ลิ้งค์ไปยังการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ลิ้งค์ไปเพื่อไปยังรับนัศึกษาใหม่ปี 2566
ลิ้งค์ไปเพื่อดาวน์โหลด E-Book
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ระบบสารสนเทศ/สวัสดิการ

ลิ้งค์ไปยัง RS Elearning