ช่องทางการติดต่อ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ติดต่อเรา

ที่อยู่สำหรับติดต่อ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑๑ หมู่ ๖ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔
ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๖๖ (๐) ๒๘๘๙ - ๕๓๑๕
แฟกซ์. ๖๖ (๐) ๒๘๘๙ - ๕๓๐๘