งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ

ภาพ นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
หัวหน้างานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ
อีเมล์ : neartnapa.anu@mahidol.ac.th

หน่วยให้คำปรึกษา

ภาพ นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ(ผู้เชี่ยวชาญ)
อีเมล์: tidarat.non@mahidol.ac.th
ภาพ ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ

ภาพ นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : janjira.pea@mahidol.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ภาพ นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
อีเมล์: neartnapa.anu@mahidol.ac.th

ภาพ นายเจน ชัยเดช
นายเจน ชัยเดช
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
อีเมล์: jane.cha@mahidol.ac.th
ภาพ นายยุทธิชัย รัตนสากล
นายยุทธิชัย รัตนสากล
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์: yatichai.rat@mahidol.ac.th