การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
TCAS ปี 2566

รอบการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 | ปฏิทินการรับสมัคร


รอบที่ 2 Quota

      ปฏิทินการรับสมัคร


รอบที่ 3 Admission

      ปฏิทินการรับสมัคร


ข้อมูลเพิ่มเติม

      Link สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

       - กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th