ขณะนี้อยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | หน้าแรก | บุคลากร

บุคลากรประจำ

นางสาวประมวล คำมาก
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
Email : pramual.kum@mahidol.ac.thนางอร่ามศรี ภูโต ตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : aramsri.pho@mahidol.ac.th

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144 อีเมล์ lirs@mahidol.ac.th
วันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาทำการ 8.30-16.30 น.