ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หอพัก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยหิดล

หอพัก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยหิดลหอพักสำหรับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา

ภาพตึกหอพัก ภาพห้องภายในหอพัก ภาพห้องภายในหอพัก


วิทยาลัยราชสุดามีอาคารหอพัก ๓ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาพิการและ บุคลากร
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวิทยาลัย

โดย อาคาร A เป็นอาคารหอพักรวมสำหรับบุคลากร มีจำนวน ๑๕ ห้อง ส่วนอาคาร หอพัก B และ C เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
และชายตามลำดับมีห้องพักจำนวนห้อง ๓๖ ห้องต่อหนึ่งอาคาร อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในอาคารหอพักรวมไปถึงลิฟท์ประจำอาคารหอพัก
ราวจับ ทางลาด ตู้โทรศัพท์สาธารณะ รวมทั้งสิ่ง อำนวยความสะดวกทางด้านภูมิสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ปรับให้เหมาะแก่ การใช้งานของคนพิการแต่ละประเภท เช่น สัญญาณเตือนภัยที่เอื้อต่อคนพิการทางการได้ยินและทางการเห็น นอกจากนี้
ยีงมีกิจกรรมด้านนันทนาการ เช่น ห้องโถงพร้อมทีวีทุกชั้นในอาคารหอพัก อุปกรณ์กีฬาประเภทฟุตบอล และปิงปอง เป็น ต้น

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยได้โดยการเขียนใบสมัครการเข้าอยู่หอพักผ่านผู้ดูแลหอพัก