ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

 • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

 • ภาพพระบรมราชานุสรณ์ พระราชบิดา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

 • ภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

 • ภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562​​

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยัง Map-EX ของวิทยาลัยราชสุดา
ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

ภาพ งานแถลงข่าว​และ​พิธีรับมอบพระพุทธ​มหิดล​มงคล​ปัญญา​ญาณ​เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเปิดนิทรรศการวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "ทศวิทยสถาน: 10 เรื่องราวอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ HALL มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 17 ปีวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 17 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปีวันที่ 14 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทุกส่วนงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2564

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Sustainability Website ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา