ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๓. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๔. พรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับการ์ตูน

๕. ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัญหาและข้อเสนอแนะ