ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาหูหนวกศึกษา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์ :piyarat.nuc@mahidol.ac.th

อาจารย์ประจำภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา ภาพ ผศ. รานี เสงี่ยม ภาพ ผศ. ดร. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ. ดร.นัทธี เชียงชะนา ผศ. รานี เสงี่ยม ผศ. ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :natee.che@mahidol.ac.th อีเมล์ :ranee.san@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :aree.pha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพ ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ภาพ ดร.สุธา เหลือลมัย
ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ผศ.ดร.สุธา เหลือลมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :teerasak.sri@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :poramate.boo@mahidol.ac.th อีเมล์ :sutha.lue@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ภาพ ดร. สุพิน นายอง ภาพ ดร. เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ดร. สุพิน นายอง ดร. เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
อีเมล์ :pakornkit.mua@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :supin.nay@mahidol.ac.th อีเมล์ :janejira.jan@mahidol.ac.th
ภาพ นายราษฎร์ บุญญา  ภาพ ดร. อภิญญา ธาตุสุวรรณ์ ภาพ ดร. สุนันทา ขลิบทอง
นายราษฎร์ บุญญา ดร. อภิญญา ธาตุสุวรรณ์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
อีเมล์ :ras.boo@mahidol.ac.th อีเมล์ :apinya.dha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :sunanta.kli@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพ นายนัทที  ศรีถม ภาพ นายพฤหัส ศุภจรรยา ภาพ ราษฎร์ บุญญา
นายนัทที ศรีถม นายพฤหัส ศุภจรรยา นางสาวสิรินทรา ฤทธิเดช
อาจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :nattee.sri@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :paruthas.sup@mahidol.ac.th อีเมล์ :sirintra.rit@mahidol.ac.th
ภาพ นายพชร นิลมณี ภาพ นางสาวกุลยา ไทรงาม ภาพ นายณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
นายพชร นิลมณี นางสาวกุลยา ไทรงาม นายณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :phachara.nil@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :kunlaya.sai@mahidol.ac.th อีเมล์ :nattawit.sup@mahidol.ac.th

หน่วยครูสอนภาษามือ
ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพนางสาวนันทพร จางวรางกูล ภาพนางสาวพวงผกา จันยาวงศ์ ภาพนายวีระวัฒน์ นาลาด
นางสาวนันทพร จางวรางกูล นางสาวพวงผกา จันยาวงศ์ นายวีระวัฒน์ นาลาด
นักวิชาการภาษามือ นักวิชาการภาษามือ นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :nunthaporn.cha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :peoungpaka.jay@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :weerawat.nal@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางสาวมุกดา บุญมี ภาพนางสาวรัชนี เพ็ชรพูล ภาพนางสาววรวรรณ นิลมาลี
นางสาวมุกดา บุญมี นางสาวรัชนี เพ็ชรพูล นางสาววรวรรณ นิลมาลี
นักวิชาการภาษามือ นักวิชาการภาษามือ นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :mookda.bon@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :ratchanee.phe@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :worawan.nil@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ

หน่วยผู้ช่วยสอนและเซรามิค
ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพนางสาวจรรยา ชัยนาม ภาพนางสาวชนิตา มะธุ ภาพนายดุสิต สุนทรภักดี
นางสาวจรรยา ชัยนาม นางสาวชนิตา มะธุ นายดุสิต สุนทรภักดี
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :janya.cha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :chanita.mat@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :dusit.sun@mahidol.ac.th
ภาพนางธิติมา เทียนทอง ภาพนายนฤชา คล่องรักสัตย์ ภาพนายสมปอง จำปาดำ
นางธิติมา เทียนทอง นายนฤชา คล่องรักสัตย์ นายสมปอง จำปาดำ
นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :thitima.thi@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :narucha.kln@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :sompong.jum@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ

หน่วยจดคำบรรยาย
ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพนางสาวสุภาวดี มั่นใจ ภาพนางสาวศิริเพ็ญ เจียวหวาน ภาพนายพีรพงศ์ พันธุ์ณรงค์
นางสาวสุภาวดี มั่นใจ
รักษาการหัวหน้าหน่วยจดคำบรรยาย
นางสาวศิริเพ็ญ เจียวหวาน นายพีรพงศ์ พันธุ์ณรงค์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :supavadee.man@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :siripen.jea@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :perapong.pan@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางสาวณัฐชา บุญมีลาภ ภาพนางพรรธน์ชญมน วิรัลพัชร  
นางสาวณัฐชา บุญมีลาภ นางพรรธน์ชญมน วิรัลพัชร  
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา  
อีเมล์ :natcha.bun@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :patchayamon.wir@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
 

หน่วยล่ามภาษามือ
ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพนางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์ ภาพนางสาวศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล ภาพนางสาวพนิตา โพธิ์เย็น
นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์ นางสาวศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล นางสาวพนิตา โพธิ์เย็น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รักษาการหัวหน้าหน่วยล่ามภาษามือ
ล่ามภาษามือ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สาขาวิชาล่ามภาษามือ
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :sasithorn.jam@mahidol.ac.th
อีเมล์ :sasithorn.sup@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :panita.pho@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์ ภาพนายศักดา โกมลสิงห์ ภาพนางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วดี
นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์ นายศักดา โกมลสิงห์ นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วดี
ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :soithong.yok@mahidol.ac.th
อีเมล์ :sakda.kom@mahidol.ac.th
อีเมล์ :penphak.kae@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางสาวภัทรานิษฐ สงประชา ภาพนางสาววิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร์ ภาพนางสาวมุกดา กุดดู่เดิม
นางสาวภัทรานิษฐ สงประชา นางสาววิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร์ นางสาวมุกดา กุดดู่เดิม
ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :pattranit.sog@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :wilaiporn.puh@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :mookda.koo@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางโสภาพร พวงศิริ ภาพนางสาวดารุณี เทพพันทา ภาพนางสาววิภาวี เขียวขำ
นางโสภาพร พวงศิริ นางสาวดารุณี เทพพันทา นางสาววิภาวี เขียวขำ
ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :sopaporn.plo@mahidol.ac.th
อีเมล์ :darunee.pin@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :wipawee.kie@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพนางสาววราลี สุวรรณเจริญ ภาพนายวัลลภ บ่อนิล ภาพนางสาวถิรดา ถิรฤทัยศรี
นางสาววราลี สุวรรณเจริญ นายวัลลภ บ่อนิล นางสาวถิรดา ถิรฤทัยศรี
ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :waralee.suw@mahidol.ac.th
อีเมล์ :wanlop.bor@mahidol.ac.th
อีเมล์ :thirada.thi@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธุรการ
ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพนางสาวกีณิยา จ่างรัตศศพินทุ ภาพนางสาวณัฐชนันท์  วัฒกร
นางสาวกีณิยา จ่างรัตศศพินทุ นางสาวณัฐชนันท์ วัฒกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :kiniya.cha@mahidol.ac.th
อีเมล์ :natchanan.vat@mahidol.ac.th