ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานทรัพยากรบุคคล

ภาพนายอรรถวุฒิ แก้วจันทร์
นายอรรถวุฒิ แก้วจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ :autthawut.kae@mahidol.ac.th ชื่อภาษามือ

หน่วยพัฒนาบุคลากร

ภาพนางสาวสุพัศศินี บุตรธรรมฐณัฐ
นางสาวสุพัศศินี บุตรธรรมฐณัฐ
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ :supatsinee.bud@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ

หน่วยบริหารบุคคล

ภาพนางสาวทิตาพร ธัญญเจริญ ภาพนางสาวนฤมล จินดา
นางสาวทิตาพร ธัญญเจริญ นางสาวนฤมล จินดา
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ :thitaporn.tha@mahidol.ac.th
อีเมล์ :naruemon.jin@mahidol.ac.th

หน่วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ภาพนายอรรถวุฒิ แก้วจันทร์ ภาพนางสาวขจีกาญจน์ จันทร์แก้ว
นายอรรถวุฒิ แก้วจันทร์ นางสาวขจีกาญจน์ จันทร์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :autthawut.kae@mahidol.ac.th อีเมล์ :kajeekarn.cha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ