ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี

ประวัติ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี

รูปอาจารย์อภิชาติ  ธรรมมุลตรี
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
1994 : M.Ed. on Curriculum and Supervision Silpakorn University
ปริญญาตรี
1991 : B.Ed. on Education Administration. Sukothai Thammathiraj 1986 : B.A. on Fine Arts Silpakorn University

Trainings

- 2002 ESCAP, UN Building, Bangkok, Thailand: Training Cert. on the Promotion on Non-Handicapping Environments for People with Disabilities.

- 1999 JICA, Tokyo Institute Centre, Tokyo, Japan: Training Cert. on Technical Aids for Visually Disabled Persons.

Areas of Interest

- Social policy and development education implementation in Disability and rehabilitation services development.

- Visual impairments and multi-disabilities study.

Honor and recognition

- 1979 and 1980 Rewards on well-behaved role-medel student obtained good marks at Bangkok School for The Blind, Bangkok, Thailand, given by Superior of Catholic nuns in Thailand, Salesian Faculty (Mother Provincial) & Khunying Krajangsri Kirtibutr (President of Foundation for The Blind of Thailand (proposed by Sister Superior Rose Moore).

- 1983 Plaque on well-behaved role-model student at National Theatre, Bangkok, Thailand, given by Somdej Prasangkaraj Sakol Maha Sangkaparinayok, The Highest-Ranked Buddhist Monk of Thailand (proposed by Assist. Prof. Dr. Pensiri Jaroenpojn, The Dean of Faculty of Arts, Silpakorn University).

- 1990 to 1994 Master's Degree Programme scholarship at The Faculty of Education, Silpahorn University kindly accepted to be under The Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn (proposed by Ajarn Prayat Pou-Nong-Ong, President of Christian Foundation for The Blind in Thailand).

- 2002 Pin on helpful contribution to social affairs at Kittiyapa Hall, Chalermprabarami Building, Bangkok, Thailand, given by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn (proposed by The President of Alumni Association of Silpakorn University).

Disability caused by meningitis (white cane user)

- Visual Disability: partially sighted (VA = 3/60; VF = 10-15 degree wide; right eye = Light Perception; left eye = 3/60) mainly Braille reader & partially 48-point-sized Large Print reader or 20-point-sized Large Print reading with 25x Magnifier Glass or Magnification Machine.

- Hearing Disability: a little hard of hearing (well listened at >= 45 Decibels).