ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์นัทที ศรีถม

ประวัติ อาจารย์นัทที ศรีถม

รูปอาจารย์นัทที  ศรีถม
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
  • - การออกแบบผลิตภัณฑ์