จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


Downloads คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

คู่มือโปรแกรมต่างๆ

 1. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย
 2. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาอื่นๆ
 3. โปรแกรมจัดทำสื่อภาพนูนสำหรับคนตาบอด
 4. โปรแกรมอ่านจอภาพ
 5. โปรแกรมขยายจอภาพ
 6. คู่การทำหนังสือเดซี่

Downloads โปรแกรมอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 1. โปรแกรมสำหรับจัดทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด
 2. โปรแกรมจัดทำสื่อเสียงและสื่อภาพนูนสำหรับคนตาบอด
  • Guick tac Software
  • LpStudio Pro (Daisy)
  • Sigtund DAR3
 3. โปรแกรมอ่านจอภาพ
 4. โปรแกรมขยายจอภาพ
 5. โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือเสียงระบบ Daisy
  • TAB Player
  • PlayBack2000
  • Lp player
 6. โปรแกรมสร้างหนังสือเสียงเดซี่
  • โปรแกรม MyStudioPC Demo
  • โปรแกรมบันทึกเสียง SupperMP3 Demo