จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


หน่วยบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
(Access Technology for Persons with Disabilities Unit)


ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

   งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครท่านที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2552โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
  กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมรายกรณีการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
  กิจกรรมที่ 2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการผลิตสื่อภาพนูนสำหรับคนตาบอด  (Tactile Graphics Workshop) ระหว่าง 18 - 20 มีนาคม 2552 (นานาชาติ) ปิดรับสมัครแล้ว
  กิจกรรมที่ 3 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมแปลงโน้ตดนตรีเป็นอักษรเบรลล์  (Good feel)

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 02-889-5318 ต่อ 112, 114 โทรสาร 02-889-5308