ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ภาพงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้ให้การต้อนรับ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ