ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗ | เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพล่ามภาษามือและวิชาชีพครูสอนภาษามือ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้ในเรื่อง ตำแหน่งงาน การสอบบรรจุ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวสมัครงานและการเขียน Resume ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา