ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗ | เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

"โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู : โครงการฝึกปฏิบัติธรรม"


เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู : โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านสังคม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนต่อไป