ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗ | เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

"โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ "


เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมฟังบรรยายและกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ" เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รู้จัก และเข้าใจกับ Mahidol Culture และสามารถนำมาพัฒนาในการทำงานได้อีกด้วย