ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗


ภาพ ดร.วีระแมนมอบของที่ระลึกในงานคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการนักศึกษาพิการ ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 49 ปี ลิ้งค์ไปยังภาพ ดร.วีระแมนมอบของที่ระลึกในงานคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด


ภาพการถ่ายทำรายรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริษัท เน็ทเวอร์ค ทเวนตี้วัน จำกัด ผู้ผลิตรายการ "รู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ" เข้ามาถ่ายทำรายการสัมภาษณ์เป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ "บุคคลผู้พิการตัวอย่าง" ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ


ภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คู่เลิฟตะลอนทัวร์" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี เข้ามาถ่ายทำรายการดังกล่าวที่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ และด้านต่างๆ ว่าคนพิการสามารถพึ่งตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโครงการของทางวิทยาลัยอีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์

ภาพอบรมอาชีพสำหรับคนพิการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ (สำหรับคนสายตาเลือนราง) เพื่อสร้างความภูมิใจให้คนพิการสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองและครอบครัว โดยจะเน้นอาชีพประกอบอาหาร ได้แก่ ทำขนมหวาน อาชีพเพาะปลูก เช่น ผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด ฯลฯ ระหว่างการอบรม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้าถ่ายทำสกู๊ปข่าวใน "รายการคุยข่าว 10 โมง" ในวันเวลาดังกล่าวด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพกการอบรม