ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกันยายน ๒๕๕๗


ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีครบรอบ 20ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๑๐ – ๐๘.๔๕ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบกระเช้าดอกไม้แก่ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของวิทยาลัยฯ ณ อาคาร D บริเวณข้างบ่อปลาคาร์ฟ ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศ


ภาพภาพกิจกรรมราตรีคืนสู่เหย้าชาวราชสุดา ครั้งที่ ๑วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ โครงการ "ศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล" (กิจกรรมราตรีคืนสู่เหย้าชาวราชสุดา ครั้งที่ ๑) ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศ