ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗


ภาพ อ.วิไลรัตน์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนวิทยาลัยราชสุดา ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบเงินสมทบทุนร่วมสร้างรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และร่วมพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพ คณบดีและคณาจารย์ นักศึกษาเข้าถวายพระพรและถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายพระพรและถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพ ดร.พานิช เหล่าศิรริรัตน์ เข้าพบคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ดร.พานิช เหล่าศิรริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MITI) เข้าพบ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ณ ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพผู้ช่วยคณบดีร่วมงานครบรอบ 18 ปี วิทยาลัยการจัดการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบดอกไม้และของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เนื่องในวันครบรอบ ๑๘ ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการ โดยเข้าร่วมพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพการแสดงความชื่นชมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ The Hero : No smokingแสดงความชื่นชม บุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแสดงความชื่นชมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ The Hero : No smoking ที่สามารถงดการสุบุหรี่ได้ ลิ้งค์ไปยังภาพ