ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาร่วมแถลงข่าวผลการสำรวจคนพิการ-2560เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑" จัดโดยวิทยาลัยราชสุดาร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 
ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่​ 18 มีนาคม​ 2562​ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ หน่วยฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์เป็นสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาฟื้นฟูฯเมื่อวันที่​ 15 มีนาคม​ 2562​ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ รอยัลเจมส์ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 
ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่​ 14 มีนาคม​ 2562​ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยล่ามภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา ได้นำ "นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า" นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ 5 ของวิทยาลัยราชสุดาในฐานะ ผู้แทนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562เมื่อวันที่​ 8​ มีนาคม​ 2562​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่​ ของ​วิทยาลัยราชสุดา​ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด​ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2562 "มหิดลเกมส์" ณ​ สนามฟุตบอล 1 ​มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Tomoyuki Nishioka, Director of the Center for International Exchange และ Professor Takeshi Okamoto, Vice Director of the Center for International Exchange จาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)และคุณปรียาวรรณ สาครเย็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)และคุณปรียาวรรณ สาครเย็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล งานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมราชชนก งานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม