ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนเมษายน 2562


ภาพวิทยาลัยราชสุดาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 2562เมื่อวันที่ 29 -30 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจที่รับผิดชอบและเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพภาพงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด "งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9" ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมมอบรางวัลให้ผู้พิการที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการสู่มาตรฐานสากล ยกฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของคนพิการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochartเมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพวิทยาลัยราชสุดาร่วมงาน MU Charity 2019 : Run For Fundวันที่ 28 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมวิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run For Fund" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ได้รับรางวัล Mister & Miss Deaf International Thailand 2019แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับรางวัล Mister & Miss Deaf International Thailand 2019 จากการประกวด Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand 2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่ง Mister & Miss Deaf 2019 ที่ประเทศรัสเซียต่อไป ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ เข้าร่วมในพิธี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา-2561เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ สกอ.เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลาการวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้  แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิราชสุดาและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้  แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิราชสุดาและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย​คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​และนักศึกษา​ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 64​ พรรษา​ 2​ เมษายน​ 2562​​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซสเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม