ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

คณบดีวิทยาลัยราชสุดาพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล​
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 64​ พรรษา​ 2​ เมษายน​ 2562​ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​

โดย​ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย​คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​และนักศึกษา​ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล​ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ภาพ​: นายณัฐเขต สัจจะมโน หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว: นางฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ