ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


1
2
3
4
5

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิราชสุดาและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ / ข่าว​: นางฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ