ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


1
2
3
4
5

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิราชสุดาและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพ / ข่าว​: นางฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ