ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

อบรมการสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชสุดา

ภาพ​: พรจณา สำนักงานบริการวิชาการ
ข่าว: สำนักงานบริการวิชาการ