ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

วิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน MU Charity 2019 : Run For Fund


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run For Fund" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยการจัดงานวิ่งการกุศลดังกล่าวเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้

โดย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมวิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run For Fund" นำโดย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา

ภาพ​: ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ วรรณรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา
และจากบุคลากรที่เข้าร่วมงาน
ข่าว: ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ