ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2562


ภาพผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาพร้อมด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครอบรอบ 28 ปีเมื่อวันที่​ 28​ พฤษภาคม​ 2562 ​ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญ​เนื่อง​ใน​วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบรอบ 28 ปี โดยได้รับเกียรติจาก​ ศาสตรา​จารย์​เกียรติคุณ​นายแพทย์​พูน​พิศ​ อมาตยกุล​ เลขานุการมูลนิธิราชสุดา และ​ ศาสตราจารย์นายแพทย์​วชิร คชการ รักษา​การ​แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ พร้อมด้วย​คณบดี ​ ผู้อำนวยการ​ คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย​มหิดล​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมประชุมกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (ศูนย์ IL)เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (ศูนย์ IL) ในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณบดี-Gallaudet-Universityเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา พร้อมบุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาคหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Maribel Gárate, Ph.D. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ จาก Gallaudet University ประเทศสหรัฐอเมริกา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 19 เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้แทนจากวิทยาลัยราชสุดา นำผู้เชี่ยวชาญ​จากต่างประเทศ​​เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ คณะทำงานฝ่าย​ต้อนรับ​และพิธีการ​ นำผู้เชี่ยวชาญ​จากต่างประเทศ​​ Professor Phyllis Jones, Ph.D., University of South Florida, USAและMr.John Ross Rizzo, New York University, USA เข้าเยี่ยชม​และศึกษาดูงาน​ ณ​ บริเวณโดยรอบ​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยรถรางบริการสายพิเศษ​ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ​ มหาวิทยาลัย​มหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพรองคณบดีวิทยาลัยราชสุดาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพวิทยาลัยราชสุดา จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ  ครั้งที่  6เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 "Creating a World of Opportunities for All" โดยมี แพทย์หญิงวัชรา
ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม  Workshop โดย Assoc. Prof. Joseph Agbenyegaเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Contemporary research methodologies in researching disability for enhanced impact Keynote Speaker: Assoc. Prof. Joseph Agbenyega, Monash University, Australia ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม  Workshop โดย Assoc. Prof. Joseph Agbenyegaเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Contemporary research methodologies in researching disability for enhanced impact Keynote Speaker: Assoc. Prof. Joseph Agbenyega, Monash University, Australia ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพวิทยาลัยราชสุดาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และ team teachingเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Inclusive Practices: The nitty and gritty of pedagogy วิทยากรโดย Professor Phyllis Jones, Ph.D.จาก Department of Special Education, College of Education, University of South Florida, USA. ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาร่วมหารือเตรียมการ ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่14เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัย​ราชสุดา​ ได้เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมการ "ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่14 ปี 2563" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ ในการสร้างเวทีระดับชาติให้นักวิชาการทุกระดับได้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาได้รับรางวัล-bes-papeขอแสดงความยินดี​กับ นางสาว​นิสารัตน์ ลี้ภัยรีเวส นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ​ วิชาเอกเทคโนโลยี​สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ได้รับรางวัล best paper​ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง​ การพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อการลงน้ำหนักของขาขณะก้าวเดินเพื่อการทรงตัวของผู้สูงอายุไทย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพโครงการสัมมนา​นานาชาติ​ 80​ ปี​ การศึกษาคนตาบอดไทยเมื่อวันที่​ 10-12 พฤษภาคม​2562​ อาจารย์​ ดร.วีระแมน​ นิยมพล​ หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟู​สมรรถภาพ​คนพิการ​ ร่วม​ด้วย​ อาจารย์ธรรม​ จตุนามและ​อาจารย์​ ดร.อิศวร​า​ ศิริ​รุ่งเรือง​ เข้าร่วมโครงการสัมมนา​นานาชาติ​ 80​ ปี​ "การศึกษา​คนตาบอด​ไทย​เรื่อง​ แนวทางการจัดการศึกษา​สำห​รับ​บุคคลที่มีความบกพร่อง​ทางการเห็นในประเทศไทย​:เปิดเพดานความคาดหวัง​สู่​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ที่ยั่งยืน" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochartเมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม reteat หัวหน้างานและผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้างานและผู้บริหาร มีความรู้ด้าน Coaching เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและองค์กร รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ณ อินทู เดอะ ฟอเรสต์ รีสอร์ท (Into the Forest Resort) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดาลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพโครงการอบรม Soft skill ด้านการให้คำปรึกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณแกมแก้ว โบษกรณัฏ นักจิตวิทยา จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษา หัวข้อ "สารพันปัญหาของนักศึกษา" ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม