ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกรกฎาคม 2562


ภาพคณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) เข้าพบ คณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) นำโดย อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ Assoc. Prof. Graham Parr, Associate Dean, International และ Assoc. Prof. Joseph Agbenyega พร้อมคณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลีย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ร่วมประชุมหารือกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย​วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ ร่วมประชุมหารือกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย​ นำโดย แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ พร้อมด้วย​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.อาดัม นีละไพจิตร​ รักษาการ​แทน​รองคณบดี​ฝ่าย​บริการ​วิชาการ​​และทรัพยากร​บุคคล​ เข้าร่วม​ประชุม​หารือ​ ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 3​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมโครงการ พัฒนาการศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ในโครงการ "การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม" โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ ร่วมงานครอบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายพวงมาลัยและถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพรักษาการแทนรองคณบดีฯ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพรักษษการแทนรองคณบดีฯ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานกราฟิกสร้างสรรค์จากฝีมือนักศึกษาพิการทางการได้ยินและอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานกราฟิกสร้างสรรค์จากฝีมือนักศึกษาพิการทางการได้ยินและอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพอาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี รองประธานสภาอาจารย์  วิทยาลัยราชสุดา เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานครบรอบ 36  ปีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเมื่อวันที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2562​ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี รองประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานครบรอบ 36 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และแขกผู้ใหญ่จาก APCD เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา​เมื่อวันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2562​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการ​มูลนิธิราชสุดา นำแขกผู้ใหญ่จากมูลนิธิ​ศูนย์พัฒนาความพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วม​ให้การต้อนรับ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้บริหาร  เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ ความงามนิรนาม Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beautyเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ ความงามนิรนาม "Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดท่าพูดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกันนำต้นเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพพิธีปิดการอบรมโครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมโครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ณ True Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดาร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน EdPEx 2562เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน และบุคลากร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในการรับฟังผลการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินนคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ณ ห้อง ประชุม 231 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน แก่คณะกรรมการฯ ณ ห้อง ประชุม 231 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพวิทยาลัยราชสุดาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี 2562เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา โดยมีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพอาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย รับรางวัลสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวกขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ รางวัลนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในชื่อผลงาน "สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก" โดยรับรางวัลจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพผู้แทนจากวิทยาลัยราชสุดาขึ้นรับรางวัลบทความดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรว​ เอี่ยมน้อย​ จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข​ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) วิทยาลัย​ราชสุดา​มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ และ​ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ พร้อมคณะ​ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น​ ในชื่อผลงาน​ ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน​ Employment experiences of people​ with​ mental disability in the community ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพวิทยาลัยราชสุดาจัดอบรมการทำบทเรียนออนไลน์เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เปิดการอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การจัดทำบทเรียนออนไลน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนออนไลน์ และสามารถสร้างชุดบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งทดลองใช้งานได้จริง ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพวิทยาลัยราชสุดาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาประจำปี 2562เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ประจำปี 2562 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแนะนำการจัดการเรียนการสอนและแนะนำบุคลากร การอยู่ร่วมกันแบบสองภาษาสองวัฒนธรรม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562นักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพรองคณบดีลัยราชสุดากล่าวเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดโครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง true lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม