ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

นักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา


1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ

ภาพโดย : มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์