ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าพูด


1
2
3
4
5
6
7
8

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกันนำต้นเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พร้อมทั้งในพิธีดังกล่าวได้นำปัจจัยที่ทุกท่านร่วมทำบุญบูรณะวิหารและแท่นฐานพระประทานและฐานชุกชี พระพุทธรูปสำคัญในวิหารวัดท่าพูด รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,305 บาท (หกพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

ภาพโดย : ปิยนุช หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม