ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ความงามนิรนาม
Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เมื่อที่ 18 กรกฎาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ ความงามนิรนาม "Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการความงามนิรนาม ในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการอาร์ตบรูตขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบจากศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จำนวน 51 คน ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรม ประติมากรรม เซรามิก หรือภาพถ่าย

ในนิทรรศการดังกล่าว มีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่มีความพิการของวิทยาลัยราชสุดา ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut) จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวชยาภรณ์ ทองท้วม (นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
2. นางสาวปรียานุช เครือนาค (นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
3. นางสาววรวรรณ นิลมาลี (บุคลากรที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
4. นางสาวชูกลิ่น ผ่องแผ้ว (ศิษย์เก่าที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย)

โดยมี นางสาวชนิตา มะธุ บุคลากรที่มีความพิการทางการได้ยิน และบุคลากรสังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าชมนิทรรศการความงามนิรนาม ซึ่งจัดแสดงในระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ซึ่งจัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Agency for Cultural Affairs, Government of Japan International Exchange Program Executive Committee for Disabled People's Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น และ มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม ประเทศไทย

ลิ้งค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut)

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข้อมูล / ข่าวโดย : วรรณรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา