ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
และแขกผู้ใหญ่จาก APCD เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา​


1
2
3
4
5
6
7

เมื่อวันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2562​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการ​มูลนิธิราชสุดา นำแขกผู้ใหญ่จำนวน 4​ ท่าน คือ
1. ดร.เตช บุนนาค
2. คุณพิรุณ ลายสมิต
3. คุณนงลักษณ์ คิสรวงศ์
4. คุณนงนุช มาตย์จิตต์พันธ์

เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วม​ให้การต้อนรับ​ ณ​ ห้อง 200​
อาคารอำนวยการ​ วิทยาลัยราชสุดา

ข้อมูล​เพิ่มเติม
1.​ ดร.​เตช​ บุนนาค
ปัจจุบัน​ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
มูลนิธิ​ศูนย์พัฒนาความพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)
และตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการบริหารสภากาชาดไทย
อดีตท่านดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา

2.คุณพิรุณ​ ลายสมิต
ปัจจุบัน​ดำรงตำแหน่ง​กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาความพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

3.คุณนงลักษณ์ คิสรวงศ์
ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์พัฒนาความพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

4. คุณนงนุช​ มาตย์จิตต์พันธ์
ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ศูนย์พัฒนาความพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

ข้อมูลจาก​เว็บไซต์​ APCD​ http://www.apcdfoundation.org/?q=content/staff

ภาพโดย : ณัฐ​เขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม