ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

รักษาการแทนรองคณบดีฯ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมเปิดนิทรรศการ
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


1
2
3
4
5
6
7
8

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานกราฟิกสร้างสรรค์จากฝีมือนักศึกษาพิการทางการได้ยินและอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด 'See Scene' ที่ให้นักศึกษาพิการและอาสาสมัครบอกเล่า 'ช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดของวัน' ร่วมกับคณะละครใบ้ Baby mime ที่มาช่วยสื่อสารแบบไร้เสียงเพื่อขยายความหมายของเรื่องราวให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการดังกล่าว

ทั้งนี้ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการเป็นของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ 'เรียนด้วยกัน' ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำเนินการสอนที่ True Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

นิทรรศการ See Scene เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมผลงาน 'เรียนด้วยกัน' ได้ตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2562 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-20.00 น.

ภาพโดย : พัสกร หน่วย​โสต​ทัศนศึกษา​
ข่าวโดย : อาจารย์​ ดร.ณัฐ​นียา โตรักษา