ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี เป็นผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานครบรอบ 36 ปี
แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล​


1
2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี รองประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานครบรอบ 36 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานดังกล่าว วิทยาลัยราชสุดาได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพโดย : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม