ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

รักษาการแทนรองคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


1
2
3
4
5
6
7

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโดย : มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์