ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายพวงมาลัยและถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์