ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมประชุม
เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระบบบริการสาธารณสุข​
ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


1
2

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมหารือกับ​สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ เรื่อง​ การจัดทำมาตรฐานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระบบบริการสาธารณสุข​ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ​ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ข้อมูล / ภาพ : คุณ​ณุช​นาฏ​ โต๊ะ​ดีสำนักงาน​บริการ​วิชาการ​
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม