ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

ดร.รุจิรา สงขาว นักวิชาการอักษรเบรลล์ สำนักงานบริการวิชาการ
เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้หนังสือเสียงในโครงการ Read fot the blind
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562


1
2
3

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.รุจิรา สงขาว นักวิชาการอักษรเบรลล์ สำนักงานบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้หนังสือเสียงในโครงการ Read fot the blind และเป็นผู้แทนของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา สำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 5 ชุด ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข้อมูล / ภาพ โดย : คุณณุชนาฏ​ และ คุณณัฐวดี​ สำนักงาน​บริการ​วิชาการ
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วย​ประชา​สัมพันธ์​และ​ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม