ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ ร่วมงาน มหิดล วันแม่ ประจำปี 2562
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในงานดังกล่าว อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ได้ถวายรายงานการจัดทรรศการของวิทยาลัยราชสุดา ในหัวข้อ "สองมือสื่อรักแท้" ทั้งนี้ บุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าร่วมรับเสด็จในงานนี้ด้วยและได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจันทร์เพ็ญ ลอยประโคน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำส่วนงานและเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ โดย : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว​ โดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม