ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

พิธีถวายราชสักการะ​ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม​ พระบรมราชชนก
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาใหม่
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดพิธีถวายราชสักการะ​ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม​ พระบรมราชชนก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ​ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นำชุมชน

ทั้งนี้​ อาจารย์​ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร​ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย​ ณ​ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล​ศาลายา

ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวโดย : ฉัตรดาว​ หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม