ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกันยายน 2562


ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มบริษัท Centralหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดกิจกรรม "ต้อนรับน้องใหม่ (รักน้อง) ปี 2562" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม​ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่ (ศิษย์เก่า​รุ่นที่ 5) และศิษย์ปัจจุบัน (รุ่นที่ 6) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 "เกษียณสำราญ น่านนครปฐม" โดยในปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุงาน​ จำนวน 2 ท่าน​ ได้แก่​ นางมาลิน เนาว์นาน และ นายนิวัช แย้มเดช โดย แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา กล่าวแสดงความขอบคุณ​และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ได้รับเชิญเป็น​ Guest speaker ในงาน The 19th NTUT International Symposium 2019ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็น​ Guest speaker ในงาน The 19th NTUT International Symposium 2019 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยราชสุดา ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยและจัดงานแสดงความยินดี​ ให้แก่บัณฑิต​ที่สำเร็จการศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2561 ระดับปริญญาตรี จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์​พูนพิศ อมาตยกุล , รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม​ พร้อมด้วยคณาจารย์​ วิทยาลัยราชสุดา ในการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนขอแสดงความยินดี กับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เดินหน้ายุทธศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอาเซียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เมื่อวันที่ 23​ กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ​ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในงานดังกล่าว วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเข้าเงินกองทุนเปรมดนตรี​ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพคุณดุสิต​ สุนทรภักดี​ นักวิชาการศึกษา​ ภาควิชาหูหนวกศึกษา​ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ museum for All​ เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​ 2562​ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี​ นักวิชาการศึกษา​ ภาควิชาหูหนวกศึกษา​ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ museum for All​ ​พร้อมเล่าเรื่องราว​ของคนหูหนวก​ และความเป็นมาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทยแห่งแรก​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562​ จัดโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพวิทยาลัย​ราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์​คนหูหนวกไทย​ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์​คนหูหนวกไทย​ในงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร​ ระหว่างวันที่ 19​ - 22 กันยายน 2562​ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร​ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม RS Volunteer หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "RS Volunteer" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง 118 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับความรู้และฝึกการช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ วิทยากรโดย : คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง และ คุณณุชนาฎ โต๊ะดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพผู้เข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้​งานบริการการศึกษา​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดโครงการอบรม การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้​ วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ​วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดพิธีไหว้ครู​ ประจำปีการศึกษา 2562​ เมื่อวันที่​ 12​ กันยายน​ 2562​ อาจารย์ ดร.วรางคณา​ รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร​ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ​พร้อมด้วย​คณาจารย์​จากภาควิชาหูหนวกศึกษา​ คณาจารย์​จากภาค​วิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ​ ศิษย์เก่า​และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยราชสุดา​ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ ห้องประชุมใหญ่ชั้น​ 3​ อาคารอำนวยการ​ วิทยาลัยราชสุดา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)เมื่อวันที่​ 11​ กันยายน​ 2562​ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี นักวิชาการศึกษา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019) ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ​งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดาจัดโครงการอบรมการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยในวันที่​ 11​ กันยายน​ 2562​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล​ ให้เกียรติ​เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "แนวทางการวัดประเมินผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ​การประชุม​คณะกรรมการ​ประจำมหา​วิทยาลัย​มหิดล​​วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล​ ครั้งที่ 17/2562​ ณ​ ห้องประชุมศาสตราจารย์​เกียรติคุณ​นายแพทย์​นที​ รักษ์พลเมือง​ ชั้น​ 5​ สำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​มหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์และหัวหน้างานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​การจัดทำแผนปฏิบัติการ (ActionPlan)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)​ ของวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562​ ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ทอำเภอดำเนินสะดวก​ จังหวัดราชบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมีคุณเนตรนภา อนุประเสริฐ ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการการถนอมอาหารจัดโดยสมาคมคนสายตาเลือนรางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การถนอมอาหารโดยการเชื่อมผลไม้และการทำสาคูใส้หมู จัดโดย สมาคมคนสายตาเลือนราง (Low Vision Association Thailand) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ อาจารย์​ ดร.ปารณีย์​ วิสุทธิพันธ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 อาจารย์​ ดร.ปารณีย์​ วิสุทธิพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์​ วิทยาลัยราชสุดา​ เป็นผู้แทนคณบดี​ ในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยสถาบันสุขภาพอาเซียนร่วมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงาน งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม